Exxus Mini Mouthpiece

  • Sale
  • Regular price $12.00


Mouthpiece for the Exxus Mini Vaporizer